Có 1 kết quả:

wù qū

1/1

wù qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mistaken ideas
(2) misconceptions
(3) the error of one's ways