Có 1 kết quả:

wù jī

1/1

wù jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to miss a plane