Có 1 kết quả:

wù chē ㄨˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to miss (bus, train etc)