Có 1 kết quả:

qǐng wù xī yān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) No smoking
(2) Please do not smoke