Có 1 kết quả:

Nuò dīng hàn

1/1

Nuò dīng hàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nottingham (city in England)