Có 1 kết quả:

nuò sāi sī

1/1

nuò sāi sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Knossos (Minoan palace at Iraklion, Crete)