Có 1 kết quả:

nuò màn dǐ rén ㄋㄨㄛˋ ㄇㄢˋ ㄉㄧˇ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Norman (people)