Có 1 kết quả:

tiáo xiàng

1/1

tiáo xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

phase modulation