Có 1 kết quả:

tiáo gēng

1/1

tiáo gēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spoon