Có 1 kết quả:

tiáo sè bǎn ㄊㄧㄠˊ ㄙㄜˋ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

palette