Có 1 kết quả:

tiáo yào dāo

1/1

tiáo yào dāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spatula