Có 1 kết quả:

chǎn mèi

1/1

chǎn mèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to flatter