Có 1 kết quả:

tán bù lǒng

1/1

tán bù lǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

can't come to an agreement