Có 1 kết quả:

xié chēng ㄒㄧㄝˊ ㄔㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

humorous nickname