Có 1 kết quả:

zī xún ㄗ ㄒㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) consultation
(2) to consult
(3) to inquire