Có 1 kết quả:

zī xún yuán ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) advisor
(2) consultant