Có 1 kết quả:

zī xún yuán

1/1

zī xún yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) advisor
(2) consultant