Có 1 kết quả:

ān liàn

1/1

ān liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conversant
(2) skilled
(3) proficient