Có 1 kết quả:

mí tuán

1/1

mí tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) riddle
(2) enigma
(3) unpredictable situation
(4) elusive matters