Có 1 kết quả:

Xiè ěr bā rén ㄒㄧㄝˋ ㄦˇ ㄅㄚ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sherpa