Có 1 kết quả:

xiè tè

1/1

xiè tè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shit! (loanword)