Có 1 kết quả:

Xiè tōng mén xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xaitongmoin county, Tibetan: Bzhad mthong smon rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet