Có 1 kết quả:

qiān chēng

1/1

qiān chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

modest appellation