Có 1 kết quả:

miù zhǒng liú chuán ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pass on errors or lies (idiom); the propagation of misconceptions