Có 1 kết quả:

miù lùn

1/1

miù lùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) misconception
(2) fallacy