Có 1 kết quả:

Tán Fù yīng

1/1

Tán Fù yīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tan Fuying (1906-1977), Beijing opera star, one of the Four great beards 四大鬚生|四大须生