Có 1 kết quả:

Tán Xīn péi

1/1

Tán Xīn péi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tan Xinpei (1847-1917), noted opera actor