Có 1 kết quả:

Tán Zhèn lín

1/1

Tán Zhèn lín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tan Zhenlin (1902-1983), PRC revolutionary and military leader, played political role after the cultural revolution