Có 1 kết quả:

pǔ xué

1/1

pǔ xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spectroscopy