Có 1 kết quả:

pǔ dài

1/1

pǔ dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

band of a spectrum