Có 1 kết quả:

pǔ shì

1/1

pǔ shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) family tree
(2) ancestral records