Có 1 kết quả:

pǔ dié

1/1

pǔ dié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) genealogical record
(2) record of ancestors
(3) family tree