Có 1 kết quả:

pǔ xì

1/1

pǔ xì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 譜系|谱系[pu3 xi4]

Từ điển Trung-Anh

pedigree