Có 1 kết quả:

pǔ xiàn

1/1

pǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spectral line