Có 1 kết quả:

gǔ dì ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ

1/1

gǔ dì ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

valley