Có 1 kết quả:

gǔ dì

1/1

gǔ dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

valley