Có 1 kết quả:

gǔ zi

1/1

gǔ zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

millet

Một số bài thơ có sử dụng