Có 1 kết quả:

Gǔ liáng Zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Guliang Annals, commentary on the Spring and Autumn Annals 春秋[Chun1 qiu1], first published during the Han Dynasty