Có 1 kết quả:

Gǔ gē

1/1

Gǔ gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 谷歌[Gu3 ge1]

Từ điển Trung-Anh

Google Internet company and search engine