Có 1 kết quả:

gǔ ān suān nà

1/1

Từ điển Trung-Anh

monosodium glutamate (MSG) (E621)