Có 1 kết quả:

Gǔ shén xīng

1/1

Gǔ shén xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ceres, dwarf planet in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1801 by G. Piazzi