Có 1 kết quả:

gǔ lì

1/1

gǔ lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

grain (of cereal)