Có 1 kết quả:

gǔ cǎo

1/1

gǔ cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

straw