Có 1 kết quả:

dòu shā bāo ㄉㄡˋ ㄕㄚ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bean paste bun