Có 1 kết quả:

dòu bàn cài

1/1

dòu bàn cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

watercress (Nasturtium officinale)