Có 1 kết quả:

dòu lèi

1/1

dòu lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bean