Có 1 kết quả:

dòu jiá

1/1

dòu jiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pod (of legumes)