Có 1 kết quả:

dòu jiá ㄉㄡˋ ㄐㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pod (of legumes)