Có 1 kết quả:

dòu chǐ jiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

black bean sauce