Có 1 kết quả:

wān dòu jiān ㄨㄢ ㄉㄡˋ ㄐㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pea shoots