Có 1 kết quả:

wān dòu zhōu ㄨㄢ ㄉㄡˋ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pea gruel