Có 1 kết quả:

wān dòu zhōu

1/1

wān dòu zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pea gruel