Có 1 kết quả:

wān dòu xiàng

1/1

wān dòu xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pea weevil