Có 1 kết quả:

shù bǐ

1/1

shù bǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vertical stroke (in Chinese characters)